Almene forretningsvilkår

Tilmelding

Tilmelding skal foregå skriftligt (via e-mail) og er bindende. Efter din tilmelding modtager du en tilmeldingsbekræftelse og en betalingsanmodning.

Afmelding

Er deltagergebyret ikke blevet overført indtil den dato, som fremgår af tilmeldingsbekræftelsen eller betalingsanmodningen, mistes kravet på den reserverede kursusplads.
Afmeldinger skal foregå skriftligt. Hvis afmeldingen sker inden den i tilmeldingsbekræftelsen eller betalingsanmodningens nævnte dato, forfalder betalingsanmodningen og allerede overførte penge refunderes.
Finder afmeldingen sted på eller efter den dato, som fremgår af tilmeldingsbekræftelsen og betalingsanmodningen, eller udebliver man fra kurset uden afmelding, opkræves det fulde kursusgebyr og allerede overførte penge refunderes ikke.
Generelt er det muligt, at man kan nævne en anden deltager, som kan overtage ens plads, hvis man bliver forhindret i at deltage kurset, og som dermed overtager kursusgebyret.
I tilfælde af force majeure (seminarlederens fravær, uforudsete begivenheder osv.) forbeholder vi os ret til at aflyse et kursus. I dette tilfælde bliver de tilmeldte kursusdeltagere kontakteret og allerede betalte kursusgebyrer refunderet. Ved pludselig aflysning af et kursus pga. uforudsete begivenheder vil der blive fundet en erstatningsdato eller kursusgebyret vil blive erstattet. Hvis aflysningen af et kursus sker fra vores side vil allerede betalte kursusgebyrer blive tilbagebetalt. Dog refunderes ikke andre omkostninger, som deltagerne måtte have haft i forbindelse med kurset, som fx transport- eller overnatningomkostninger.

Andet

Arrangørerne hæfter ikke, hvis der sker ulykker, skader eller tyveri af genstande eller køretøjer. Deltagerne er dermed selv ansvarlig for at være sikret af egen forsikring.

 

Almene forretningsvilkår for PDF